Ingeniørtjenester  ·   3D DAK    ·   Teknisk tegning   ·   Saksbehandling   ·   ISM   ·   Kvalitetssikring   ·   RCM-analyse

 

Ingeniørtjenester                                                                                                                           

 

Hva kan utføres:

Alle typer ingeniørtjenester innen rør, mekanisk og struktur.

 

Erfaring:

MC Systemingeniør / systemansvarlig på Ormen Lange-prosjektet for Aker Kværner Stord AS.

Systemansvarlig og feltingeniør på Alvheimprosjektet for Vetco Aibel AS.

Overingeniør i Sjøfartsdirektoratet.

Konstruktør Moen Slip AS.

 

Dokumentert kompetanse:

Bachelor i ingeniørfag, marinteknisk drift.

Bachelor i marinteknisk drift.

Teknisk Fagskole.

 

 

 

Blavik Engineering, Strandgaten 162, 5525 Haugesund      Mob: +47 91 34 10 31      E-mail: goran@blavik.no      Web: www.blavik.no     Tilbake ÷