Ingeniørtjenester  ·   3D DAK    ·   Teknisk tegning   ·   Saksbehandling   ·   ISM   ·   Kvalitetssikring   ·   RCM-analyse

 

Kvalitetssikring

 

Hva kan utføres:

Arbeidsoppgaver rettet mot forbedring av et kvalitetssikringssystem. 

 

Erfaring:

Overingeniør Sjøfartsdirektoratet. Ansatt i et ISO-sertifisert firma. PDS Protek AS.

 

Dokumentert kompetanse:

Grunnkurs i kvalitet. Quality Management Academy. 14 timer.

Kurs i Kvalitetssikring. Høgskolen i Tromsø.

 

Blavik Engineering, Strandgaten 162, 5525 Haugesund      Mob: +47 91 34 10 31      E-mail: goran@blavik.no      Web: www.blavik.no     Tilbake ÷