Ingeniørtjenester  ·   3D DAK    ·   Teknisk tegning   ·   Saksbehandling   ·   ISM   ·   Kvalitetssikring   ·   RCM-analyse

 

RCM-analyse

 

Hva kan utføres:

Pålitelighetsanalyse og RCM-analyse. Beregning av kritiske komponenter. 

 

Erfaring:

Overingeniør Sjøfartsdirektoratet.

 

Dokumentert kompetanse:

Holder på med en Mastergrad ved Universitetet i Stavanger. Industriell teknologi og driftsledelse. 

Maintenance management. Høgskolen i Vestfold.

 

Blavik Engineering, Strandgaten 162, 5525 Haugesund      Mob: +47 91 34 10 31      E-mail: goran@blavik.no      Web: www.blavik.no     Tilbake ÷